Definicja · Źródło prądowe

Źródło prądowe w elektronice

Każdy układ elektroniczny ma swoje źródło mocy. Źródła te mogą się różnić od siebie w zależności od konkretnego zastosowania oraz realizacji. Zawsze jednak, źródło będzie należało do jednej z dwóch kategorii: źródło napięciowe lub źródło prądowe. Źródło prądowe jest powszechnie…